Ocean Blue รับทำออกแบบระบบไฮดรอลิค นิวเมติก

รับออกแบบและสร้าง

Image

เครื่องจักรกล

รับทำเครื่องจักรกล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำเครื่องต้นแบบ เครื่องจักรในระบบการผลิต เครื่องจักรทั่วไป ระบบกลไก ไฮโดรลิก(hydraulic) นิวเมติก(pneumatic)

More
Image

projects

รับทำprojects

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำโครงงาน เราจะช่วยออกแบบ ดำเนินการสร้าง ตลอดจนให้ความรู้และข้อมูลใส่รูปเล่มด้วย

More
Image

gimmicks

รับทำgimmicks

รับออกแบบและสร้างกลไกเพื่อการนำเสนอ

More
Image

Vertical conveyers

รับทำVertical conveyers

เหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าหรือ วัตถุดิบในแนวดิ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกและเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

More

 

Image

เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะ

รับทำเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เฉพาะ สำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการทดลองหรืองานวิจัย

More
Image

automation

รับทำautomation

รับออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติ

More

แนะนำเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลกรุณาคลิกที่นี้คะ

หากท่านสนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา คลิกที่นี้

.

MYC Invention Limited Partnership

image

ดูตัวอย่างผลงาน More...